Detectoren

Als u nadenkt over de installatie van een alarmsysteem is het handig u niet alleen te richten op het ontdekken van indringers binnen het bedrijf of de woning. Het is nog wel belangrijker om u te richten op het voorkomen van schade aan uw gebouw of huis. Hier kunnen detectoren voor worden gebruikt die het betreden van uw territorium al signaleren. Wij bespreken hieronder kort een aantal mogelijke detectoren.

Bewegingsmelder (PIR)

Een bewegingsmelder beschikt over een sensor die detecteert of er beweging binnen een bepaalde afstand plaats vindt en die een lamp inschakelt als dit het geval is. Een bewegingsmelder is een handig hulpmiddel. Een bewegingsmelder wordt veelvuldig gebruikt bij de entree van een woning of bedrijf.

De plaatsing van een bewegingsmelder luistert nogal nauw. U dient rekening te houden met de warmte in de desbetreffende ruimte, de tochtstromen en ook met de hoek waarin de camera geplaatst wordt.

Een van meest gebruikte detectoren is de PIR detector. U wilt daar meer over weten?

Magneetcontact

Een magneetcontact wordt vaak gebruikt als beveiliging voor deuren en ramen. Wanneer er op het bewegende deel en op de ontvanger een magneet wordt geplaatst, zodanig dat beiden tegen elkaar zitten als ramen en deuren gesloten zijn, zal het alarm in werking treden als de deur of het raam ongewenst geopend worden.

Een magneetcontact kan zowel in een inbouw- als opbouwversie gemonteerd worden, maar ook op luiken, toegangspoorten of zware deuren.

Gronddetectie

Gronddetectie is een van de meest betrouwbare vormen van terreinbewaking. De systemen zijn bijna niet te saboteren en bestand tegen elk type weer. De systemen worden ondergronds geplaatst, waarna de systemen door middel van ondergrondse bekabeling naar een analyser worden geleid. Doordat de systemen direct in de grond worden geplaatst zijn ze bijna niet te lokaliseren, wat de sabotagekansen aanzienlijk verkleint. De systemen zijn goed in staat om het verschil te detecteren tussen mens en natuur. Gronddetectie is onder bijna elk type oppervlakte te plaatsen.

Brand- en Co² detectie

Een rookmeldingsdetector werkt via het uitzenden van een lichtstraal naar een lichtgevoelige cel. Als deze lichtstraal onderbroken wordt geeft de rookdetector een melding door naar de alarmcentrale. Het is aan te bevelen gebruik te maken van detectoren die werken op niet-herlaadbare batterij, aangezien oplaadbare batterijen in dit geval minder betrouwbaar zijn. Kies je voor een detector op elektriciteit let er dan op dan er een noodvoorziening is die werkt op een batterij.

Een gasdetector wordt meestal geplaatst in verkleedruimtes of stookruimtes. Het is aan te raden deze ook aan te sluiten op het alarmsysteem.

Vochtdetectie

Een te hoog vochtgehalte of lekkage kan heel belangrijk zijn, zeker als er materialen in uw bedrijf aanwezig zijn die al kwetsbaar zijn bij een geringe hoeveelheid. Het is daarom van belang voor een vochtdetector te kiezen die rechtstreeks is aangesloten op uw alarmcentrale. Deze zal onmiddellijk in actie komen bij een storing, het signaleren van vocht in een bepaalde ruimte in uw bedrijf. Het is zelfs mogelijk om te regelen dat het alarmsysteem de watertoevoer automatisch afsluit in geval van een vochtdetectie.

Glasbreukdetectie

Bij akoestische glasbreukdetectoren wordt bij het doorbreken van een ruit het geluid van brekend glas door een microfoon opgevangen, versterkt en door de analyser omgezet in een alarmsignaal, als het geluid lang genoeg duurt en overeenkomt met de ingestelde frequentie (3 tot 6kHz.) Dit alarmsignaal wordt dan weer doorgegeven aan de alarmcentrale.

Akoestische glasbreukdetectoren worden gemonteerd op het plafond nabij de ruiten of naast deuren en ramen waarin zich ruiten bevinden.

Kluisdetectie

Kluisdetectoren worden gebruikt voor het signaleren van aanvallen op objecten met een groot veiligheidsrisico, zoals bankkluizen en opslagplaatsen. Ze kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden.
Een kluisdetector is een trillingsdetector op basis van een piezo-opnemer (disk) met zeer uitgebreide trillingsanalyse. Er zijn drie detectiecircuits:

  1. Integratiecircuit
    Signalen in de vorm van langer durende trillingen die voorkomen bij boren, slijpen, gebruik van de thermische lens en dergelijke worden via het integratiecircuit verwerkt. Hier is sprake van het opbouwen van een spanning die, bij het bereiken van de ingestelde alarmgrens, de uitgang activeert.
  2. Telcircuit
    Intermitterende trillingen, zoals het werken met hamer en beitel, worden verwerkt in een telcircuit. Bij het bereiken van het aantal ingestelde pulsen wordt de alarmfase bereikt.
  3. Explosiecircuit
    Bij zeer sterke signalen, zoals bij een explosie of zware klappen dicht bij de detector, gaat de detector direct in de alarmtoestand.

Trillingsdetector

Een trillingsdetector wordt gebruikt op ramen, deuren, muren en kluizen. De detector bestaat uit een trillend contact waaruit een elektronische analyse volgt. De frequentie van de trillingen wordt bepaald door onder andere het gebruikte inbrekersgereedschap en de manier van forceren. Ook de plaatsing van het materiaal waarop de detector is geplaatst en de instelling van de detector speelt een rol.