Wet- en regelgeving m.b.t. openbaar filmen.

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat mensen op internet foto’s en/of filmpjes plaatsen. Iedereen beschikt tegenwoordig wel over een mobiel met camera, zodat je bij elke situatie snel je mobiel kunt pakken en alles op camera kan vastleggen. Aangezien de inhoud van de filmpjes niet zelden leidt tot een discussie over de privacy van de gefilmde personen komt er ook steeds meer wetgeving op dit gebied. Die wetgeving is niet zelden ook van toepassing op de beelden die worden vastgelegd door een beveiligingscamera.

In het algemeen geldt dat filmen en fotograferen op de openbare weg en in de openbare ruimte mag, omdat dat valt onder de zogeheten ‘vrijheid van informatiegaring’, beter bekend als de vrijheid van meningsuiting. Dit is anders als iemand gebruik maakt van een aangebrachte vaste camera, aangezien je de mensen dan moet waarschuwen dat ze gefilmd kunnen worden. Als je zelf een camera vasthoudt, zoals bijvoorbeeld een mobiel met camera, dan hoeft dat niet.

In besloten ruimtes zijn de regels strenger. Dit vloeit voort uit het feit dat mensen dan in de veronderstelling verkeren dat zij privacy hebben. Aan het recht van privacy wordt in dat geval meer gewicht toegekend. Om die reden is er dan ook wetgeving voor cameratoezicht waarin staat opgenomen dat filmen of fotograferen op een voor het publiek toegankelijke plek gewoon mag, mits dan wel de aanwezigheid van de aangebrachte camera’s duidelijk aangegeven staat. In besloten ruimtes daarentegen, zoals op het werk, mogen mensen in beginsel niet zomaar worden gefilmd. Dit mag alleen als daarvoor een zwaarwegend belang aanwezig is.

Is bij filmen in openbare ruimtes dan praktisch alles toegestaan onder het mom van vrijheid van informatiegaring/vrijheid van meningsuiting? Nee, want tegenover dit belang staat het portretrecht van een ieder en het daarmee verband houdende recht op privacy. Zoals hiervoor al aangegeven, gelden er strengere regels wanneer er gefilmd wordt met behulp van aangebrachte camera’s. Daarnaast houdt het portretrecht in dat een foto of film van een bepaald persoon niet zomaar mag worden gepubliceerd (op bijvoorbeeld het internet) als de betreffende persoon een redelijk belang tegen publicatie heeft. Wanneer een persoon die op straat wordt gefilmd of gefotografeerd een redelijk belang tegen publicatie heeft, is niet eenvoudig te zeggen, aangezien hier de nodige juridische discussies over zijn. Bovendien is het vaak moeilijk om een harde lijn te trekken, omdat er zich verschillende situaties voor kunnen doen. Grote kans dat het wel is aan te merken als privacy schending als je mensen filmt of fotografeert in een intieme situatie en vervolgens de foto en/of het filmpje op het internet publiceert.

 

Ik wil meer weten!

Camera in beeld Politie

Camera in Beeld is een politiesysteem, die alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden.

Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camera’s aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in Beeld kan de politie dus sneller meer incidenten op te lossen. Doet u mee met Camera in Beeld? Dan helpt u dus om uw buurt veiliger te maken.

 

Wilt u uw cameraysteem registreren, klik dan op deze link.