De VEB is de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB).
Met ruim 600 aangesloten beveiligingsbedrijven is de VEB uitgegroeid tot een belangrijke organisatie binnen de beveiligingssector. Zij behartigt de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. 

 

Visie en missie van de VEB
De visie van de VEB is dat veiligheid optimaal gerealiseerd wordt doordat betrouwbare beveiligingsbedrijven de te nemen maatregelen met elkaar afstemmen. Hierdoor realiseren deze bedrijven met elkaar, denkend vanuit totaaloplossingen die gebaseerd zijn op een schat aan ervaring, de beste beveiligingsoplossingen. De missie van de VEB is dan ook de veiligheid in Nederland optimaal waarborgen.

VRKI

Beveiligingsbedrijven die gecertificeerd zijn volgens de beoordelingsrichtlijn BORG Beveiligingsbedrijf 2005, zijn vanaf 1 januari 2012 verplicht om de VRKI-documenten 2012 toe te passen bij ieder ontwerp van en onderhoud aan beveiligingsconcepten.

 

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen moeten worden getroffen, en van welke zwaarte.

De VRKI wordt onder meer gebruikt door verzekeraars, beveiligingsbedrijven en eindgebruikers (huisbezitters en ondernemers).

Als de beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd, kan een VEB Beveiligingsbedrijf een BORG Beveiligingscertificaat verstrekken. Opdrachtgevers kunnen hiermee aantonen dat er goede beveiliging is aangebracht. Verzekeraars kunnen de beschikking over een VEB Beveiligingscertificaat meenemen bij de bepaling van de verzekeringspremie.

 

Aan welke beveiligingsmaatregelen moet je nu denken?